Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BIZNESPLANY_OGŁOSZENIE WYNIKOW OCENY biznesplanów _ 1 NABÓR
29.04.2022

 

29.042022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  1 edycji naboru biznesplanów.

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI OCENY BIZNESPLANY  zamieszczono wyniki OCENY BIZNESPLANOW złozonych w 1 naborze"LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ - I NABÓR" 

uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów

Infromujemy ,ze wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biiznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogolem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu rwsparcia finansowego

Kazdy z Panstwa otrzyma informacje pisemna zawierajacą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe. zgodnie z "Regulaminem przyznawania  śrdoków finansowych na załozenie własnej działalnosci gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}