Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

23.05.2022_Ogłoszenie listy osob zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej _dotyczy naboru BIZNESPLANÓW nr 2 i nr 3
23.05.2022

23.05.2022 r_OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO  "wsparcia fiansowego na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej 

II Nabór BIZNES PLANÓW.    
Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 57/1/DB/2022 94 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 38/1/DB/2022 90 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 48/1/DB/2022 89,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 18/1/DB/2022 86,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 29/1/DB/2022 86 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 55/1/DB/2022 84,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 46/1/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
        Zatwierdzono 23.05.2022

III NABÓR BIZNES PLANÓW.    
Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 28/1/DB/2022 99 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 41/1/DB/2022 95,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 25/1/DB/2022 92 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 47/1/DB/2022 84 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 22/1/DB/2022 82,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 54/1/DB/2022 81,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 39/1/DB/2022 78,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 19/1/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 21/1/DB/2022 77 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 1/1/DB/2022 75 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
11 6/1/DB/2022 74 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
        Zatwierdzono 23.05.2022

 

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}