Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

02.06.2022_Wnioski o wsparcie pomostowe_nabór 1 WP_Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe
02.06.2022

Szanowni Panstwo, informujemy ze zakończono ocene formalną i merytoryczną wniosków o  wsparcie pomostowe ( nabór nr 1 WP_ w okresie od dnia 25.05.2022 do 31.05.2022)

Uczestnik Projektu, o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem  został powiadomiony pisemnie  w drodze eletronicznej na adres wskazany w  dokumnetacji projektowej. Lista została załaczona  w zakładce" Wsparcie pomostowe"

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}