Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

01.06.2022_REKRUTACJA -_4 NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
01.06.2022

01.06.2022 r._OTWARCIE  IV NABORU  formularzy zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES".

UWAGA: DARR S.A.  celem uzupełninienia liczby Uczestnikow Projektu ogłasza dodatkowy nabór dokumentów zgłoszeniowych  jako "IV EDYCJE NABORU. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH" .

W ramach aktulanego  naboru planujemy przyjąć maksymalnie 55 formularzy zgłoszeniowych od kandydatow.

termin skladania fromlularzy rekrutacyjnych : 13.06.2022r.  –  11.07. 2022r.  

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja"). 

https://www.dobrybiznes.darr.pl/dokumenty-rekrutacyjne/11

zostały ostatnie miejsca!!!!!!


 

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}