Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyniki rekrutacji
27.07.2022

27.07.2022 r _wyniki IV edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  4 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyniki 4 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu
Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6

                                                                                                27.07.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

160/4/DB/2022

93

2

148/4/DB/2022

93

3

135/4/DB/2022

90

4

136/4/DB/2022

90

5

130/4/DB/2022

85

6

131/4/DB/2022

85

7

144/4/DB/2022

85

8

150/4/DB/2022

85

9

163/4/DB/2022

85

10

164/4/DB/2022

85

11

165/4/DB/2022

85

12

158/4/DB/2022

81

13

141/4/DB/2022

80

14

145/4/DB/2022

80

15

147/4/DB/2022

80

16

149/4/DB/2022

80

17

156/4/DB/2022

80

18

157/4/DB/2022

80

19

166/4/DB/2022

80

20

139/4/DB/2022

79

21

138/4/DB/2022

78

22

137/4/DB/2022

76

23

168/4/DB/2022

76

24

129/4/DB/2022

75

25

143/4/DB/2022

75

26

151/4/DB/2022

73

27

142/4/DB/2022

72

28

133/4/DB/2022

70

29

134/4/DB/2022

70

30

159/4/DB/2022

70

31

152/4/DB/2022

68

32

161/4/DB/2022

68

33

162/4/DB/2022

65

34

154/4/DB/2022

61

35

140/4/DB/2022

60

36

153/4/DB/2022

60

37

132/4/DB/2022

55

38

146/4/DB/2022

53

 

 

Zatwierdzam:

27.07.2022r.  Szczawno Zdrój

 

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}