Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista uczestników projektu
28.09.2022

28.09.2022 r _wyniki V edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  5 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki 5 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
WYNIKI  V NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  (nabór od 18.08.2022 do 08.09.2022r.) _

Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

177/5/DB/2022

95

2

183/5/DB/2022

92

3

178/5/DB/2022

90

4

179/5/DB/2022

90

5

172/5/DB/2022

88

6

180/5/DB/2022

88

7

185/5/DB/2022

88

8

174/5/DB/2022

87

9

181/5/DB/2022

87

10

170/5/DB/2022

86

11

176/5/DB/2022

85

12

175/5/DB/2022

84

13

190/5/DB/2022

83

14

182/5/DB/2022

80

15

187/5/DB/2022

80

16

171/5/DB/2022

78

17

173/5/DB/2022

78

18

191/5/DB/2022

78

19

186/5/DB/2022

77

20

188/5/DB/2022

62

 

 

Zatwierdzam:

28.09.2022r.  Szczawno Zdrój

 

………………………………………………………………

Koordynator Projektu


 

 

 

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}