Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

21.03.2022

WSPARCIE SZKOLENIOWE

1 GRUPA rozpoczeła wsparcie szkoleniowe


18.03.2022

1 NABÓR- REKRUTACJA

ogłoszenie LISTY OSOB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - wyniki 1 naboru

infromacja: zakwalaifikowanych zostało 60 osób;

 


09.03.2022

1 NABÓR - REAKRUTACJA 

zakónczenie  etapu oceny formalnej i merytorycznej fromulazry rekrutacyjnych 

Ogłoszeniu listę osób zakwlaifikowanych do etapu rozmowy z doradcą zawodowym; 

 

05.03.2022r .

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 2 edycja naboru

  1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  05.03.2022r.
  2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

16.03.2022 r. – 05.04.2022 r. 

02.02.2022r .

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 1 edycja naboru

  1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
  2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r. (14 dni roboczych)

  1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.03.2022 r.
  2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.03.2022 r.
  3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.03.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 14.03.2022 r.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}