Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
wyniki oceny wnioskow o przyznanie wsparcia pomostowego

24.11.2022 _ wyniki oceny WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8 Naborze (06.11.2022 – 18.11.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 8 naborze (złożono 3 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8  naborze uszeregowane w kolejności indywidualnego numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 8 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia terminu podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z personelem projektu:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

141/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

153/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

171/5/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

 

9.11.2022 _ wyniki oceny WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8 Naborze (06.11.2022 – 18.11.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 8 naborze (złożono 3 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8  naborze uszeregowane w kolejności indywidualnego numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 8 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia terminu podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z personelem projektu:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

141/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

153/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

171/5/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

 

14.11.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 7 naborze ( 28.10.2022- 03.11.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 7 naborze (złożono 12 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 7 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 7 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VII NABÓR

Lp. Indywidualny Numer Identyfikacyjny UWAGI
1 105/3/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
2 106/3/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
3 129/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
4 131/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
5 133/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
6 134/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
7 140/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
8 148/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
9 157/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
10 159/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
11 164/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
12 165/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe

25.10.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 6 naborze ( 05.10.2022- 13.10.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 6 naborze (złożono 23 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 6 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 6 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VI NABÓR

     
   
Lp. Numer rekrutacyjny Uwagi
1 32/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
2 44/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
3 61/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
4 75/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
5 86/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
6 99/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
7 102/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
8 112/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
9 113/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
10 115/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
11 128/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
12 130/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
13 132/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
14 135/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
15 137/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
16 138/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
17 145/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
18 146/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
19 147/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
20 156/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
21 158/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
22 163/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
23 166/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
25.10.2022r.  
     
Sporządził: Mariola Stanisławczyk

07.10.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 5 naborze ( 12.09.2022- 16.09.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 5 naborze (złożono 16 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 5 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 5 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – V NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

15/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

41/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

64/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

4

77/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

5

78/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

6

87/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

7

88/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

8

100/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

9

114/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

10

118/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

11

119/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

12

120/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

13

121/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

14

127/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

15

139/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

16

142/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

 

 

01.09.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 4 naborze ( 18.08.2022- 25.08.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 4 naborze (złożono 22 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 4 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 4 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką: 

Jowita Banaś tel. 607 957 800 email: jowita.banas@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – IV NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

31/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

37/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

40/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

4

43/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

5

45/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

6

47/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

7

50/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

8

69/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

9

72/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

10

79/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

11

81/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

12

84/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

13

89/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

14

91/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

15

93/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

16

94/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

17

97/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

18

108/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

19

119/3/DB/2022

osoba nieuprawniona do złożenia Wniosku o wsparcie pomostowe

20

120/3/DB/2022

osoba nieuprawniona do złożenia Wniosku o wsparcie pomostowe

21

122/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

22

126/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

 

 

25.08.2022r. _Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 3 naborze (złożono 20 Wniosków).

 

Szanowni Państwo,

Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 3 naborze (złożono 20 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 3 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Informujemy, że wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywną ocenę  i otrzymały wsparcie pomostowe.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 3 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – III NABÓR 

Wyniki III Naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

         

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

   

1

25/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

2

26/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

3

52/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

4

56/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

5

70/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

6

71/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

7

73/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

8

74/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

9

82/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

10

83/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

11

90/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

12

92/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

13

98/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

14

101/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

15

104/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

16

109/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

17

117/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

18

123/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

19

124/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   

20

125/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

   
         

 


 

20.07.2022 r. wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 2 naborze

Szanowni Państwo,

Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 2 naborze (złożono 15 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 2 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Informujemy, że wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywną ocenę  i otrzymały wsparcie pomostowe.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 2 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – II NABÓR 

Wyniki II Naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 
           

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia pomostowego

 
           

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

     

1

1/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

2

6/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

3

18/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

4

19/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

5

21/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

6

22/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

7

28/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

8

29/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

9

38/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

10

39/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

11

46/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

12

48/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

13

54/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

14

55/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     

15

57/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

     
           
         
           

 

02.06.2022r_WYNIKI OCENY  FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO (NABÓR 25.05.2022-31.05.2022.

LISTA UCZESTNIKOW PROJEKTU , KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE POMOSTOWE.

Wyniki I Naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia pomostowego

 

 

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

2/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

3/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

4/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

4

5/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

5

7/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

6

11/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

7

12/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

8

13/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

9

14/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

10

23/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

11

27/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

12

33/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

13

58/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe


 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}