Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wyniki oceny biznesplanów

21.11.2022_ Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 12 naborze

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 12 naborze (złożono 16 biznesplanów) przez Uczestników Projektu. Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  i zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

GRATULUJEMY  !!

Planowany termin podpisywania umów dla Uczestników to dni  25 listopada 2022 r.  oraz 28 listopada 2022 r.

Każdy z Państwa w dniu dzisiejszym otrzyma informacje   o warunkach podpisania umowy i niezbędnych dokumentach  jakie należy dostarczyć. 

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – XII NABÓR” 

       

Lp.

ID

(Nr rekrutacyjny)

Numer identyfikacyjny

Uczestnika Projektu

OCENA

 pozytywna / negatywna

Uwagi

1

178/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

2

192/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

3

179/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

4

182/5//DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

5

173/5//DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

6

172/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

7

174/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

8

176/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

9

170/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

10

175/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

11

183/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

12

177/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

13

186/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

14

187/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

15

185/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

16

190/5/DB/2022

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

       

 


08.11.2022_ Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 11 naborze

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 11 naborze (złożono 9 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 11 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów .

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 14.11.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie :

Monika Starzyk 607731800 email: monika.starzyk@darr.pl

Planowany termin podpisywania umów od dnia 14.11 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl i monika.starzyk@darr.pl

           

XI NABÓR BIZNES PLANÓW

 

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

 

1

171/5/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

2

161/4/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

3

141/4/DB/2022

92

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

4

65/1/DB/2022/

88,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

5

66/1/DB/2022

88,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

6

/67/1/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

7

149/4/DB/2022

81,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

8

180/4/DB/2022

79

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

9

151/4/DB/2022

76,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2022 ZATWIERDZONO:

Mariola Stanisławczyk

                   
 

GRATULUJEMY!


06.10.2022_ Zakończono ocenę merytoryczną biznesplanów złożonych w 10 naborze (złożono 18 biznesplanów).

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 10 naborze (złożono 18 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 10 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów .

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 12.10.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie :

Monika Starzyk 607731800 email: monika.starzyk@darr.pl

Planowany termin podpisywania umów od dnia 12 10 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl i monika.starzyk@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – X NABÓR

         

X NABÓR BIZNES PLANÓW

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

1

164/4/DB/2022

94,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

2

168/4/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

3

106/3/DB/2022

93

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4

105/3/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

5

148/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

6

157/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

7

159/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

8

140/4/DB/2022

88

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

9

133/4/DB/2022

87

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

10

165/4/DB/2022

86,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

11

59/1/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

12

131/4/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

13

62/1/DB/2022

83

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

14

36/1/DB/2022

82

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

15

60/1/DB/2022

81

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

16

134/4/DB/2022

78,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

17

152/4/DB/2022

76

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

18

153/4/DB/2022

70

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

         
       

06.10.2022 ZATWIERDZONO: Mariola Stanisławczyk

         

 

06.09.2022_ Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 9 naborze (złożono 23 biznesplany).

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 9 naborze (złożono 23 biznesplany)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 9 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów .

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

 

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – IX NABÓR” 

IX NABÓR BIZNES PLANÓW

     

.Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

     

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

     

1

86/3/DB/2022

97,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

2

129/4/DB/2022

97,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

3

130/4/DB/2022

96

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

4

147/4/DB/2022

94,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

5

115/3/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

6

128/3/DB/2022

92

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

7

163/4/DB/2022

91,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

8

75/2/DB/2022

90

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

9

138/4/DB/2022

87,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

10

135/4/DB/2022

86,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

11

166/4/DB/2022

86,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

12

145/4/DB/2022

86,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

13

113/3/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

14

150/4/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

15

137/4/DB/2022

84

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

16

112/3/DB/2022

84

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

17

146/4/DB/2022

83,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

18

132/4/DB/2022

82

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

19

139/4/DB/2022

81

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

20

156/4/DB/2022

80

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

21

158/4/DB/2022

74,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

22

102/3/DB/2022

73

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     

23

142/4/DB/2022

71,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

     
         

Zatwierdzono 05.09..2022

   

 

do pobrania:          

DB_9 Nabor BP_lista osob zakwalifikowanych do wsparcia050922

Wazna informacja:

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 12.09.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie :

Monika Ambroziak – Baranowska 607694800

email: monika.ambroziak@darr.pl

Planowany termin podpisywania umów od dnia 12 września 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl lub monika.ambroziak@darr.pl

12.08.2022

Szanowni Państwo

Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 8 naborze (złożono 5 Biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 8 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów.

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (Biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny) i zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów w dniach: 22-24.08.2022r. Prosimy o umówienie spotkania:

Jowita Banaś tel. 607 957 800 email: jowita.banas@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail:dobrybiznes@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – VIII NABÓR” 

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

1

77/2/DB/2022

95,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

5

120/3/DB/2022

93

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4

119/3/DB/2022

92

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

3

118/3/DB/2022

84

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

2

87/2/DB/2022

83

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

         


 

 

27.07.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  7 edycji naboru BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 6 naborze (złożono 10 biznesplanów)

okrs składania: 04.07.2022-18.07.2022

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

VII NABÓR BIZNES PLANÓW.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 109/3/DB/2022 98,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 123/3/DB/2022 93 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 108/3/DB/2022 92 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 126/3/DB/2022 92 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 114/3/DB/2022 86,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 100/2/DB/2022 86,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 101/3/DB/2022 85 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 122/3/DB/2022 85 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 104/3/DB/2022 85 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 127/3/DB/2022 80,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
11 78/2/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
12 121/3/DB/2022 72,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
       

Zatwierdzono 26.07.2022


W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.plWazna informacja: w/w osoby otrzymają emilem informacje dotyczącą procesu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. (wczesniej mozna zapoznac sie zapisami Regulaminu ). Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wypłacane jest w terminie do 5 dni kalendarzowych* (pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektowym) od dnia zawarcia pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a Uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Po otrzymaniu pisma informujacego o otrzymaniu wsparcia frinansowego w celu omówienia dalszych działań i zaplanowania terminu podpisania umowy proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną wskazana w piśmie.

 Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  pod numerami telefonów:

Monika Ambroziak – Baranowska 607694800 email: monika.ambroziak@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

13.07.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  6 edycji naboru BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 6 naborze (złożono 10 biznesplanów)

okrs składania: 17.06.2022-24.06.2022

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 6 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

VI NABÓR BIZNES PLANÓW.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 79/2/DB/2022 96,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 88/2/DB/2022 88,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 97/2/DB/2022 87 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 44/1/DB/2022 85,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 125/3/DB/2022 85 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 40/1/DB/2022 84 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 117/3/DB/2022 83,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 89/2/DB/2022 82 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 124/3/DB/2022 81,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 26/1/DB/2022 74 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
        Zatwierdzono 13.07.2022

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


Wazna informacja: w/w osoby otrzymają emilem informacje dotyczącą procesu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. (wczesniej mozna zapoznac sie zapisami Regulaminu ). Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wypłacane jest w terminie do 5 dni kalendarzowych* (pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektowym) od dnia zawarcia pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a Uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Po otrzymaniu pisma informujacego o otrzymaniu wsparcia frinansowego w celu omówienia dalszych działań i zaplanowania terminu podpisania umowy proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną wskazana w piśmie.

 Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów w dniach: 15.07.2022r., 18.07.2022r. 19.07.2022r. oraz 20.07.2022r. pod numerami telefonów:

Jowita Banaś : 607957800 email: jowita.banas@darr.pl;

Monika Ambroziak – Baranowska 607694800 email: monika.ambroziak@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

13.07.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  5 edycji naboru .

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów zlozonych w okresie od 01.06.2022 do dnia 10.06.2022  tj w   5 naborze (złożono 8 biznesplanów) 

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 5 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

V NABÓR BIZNESPLANÓW _Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 37/1/DB/2022 86 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 90/2/DB/2022 83 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 92/2/DB/2022 79,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 50/1/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 61/1/DB/2022 77 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 99/2/DB/2022 75,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 72/2/DB/2022 75,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 93/2/DB/2022 73,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
         
        Zatwierdzono 13.07.2022r.

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


Wazna informacja DLA W/W  UCZESTNIKÓW :

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.Prosze tez zapozanć sie indywidualnie  z tymi zapisami.

 Informujemy, że  mozna zgłaszać się na terminy podpisywania umów w dniach: 18.07.2022r. 19.07.2022r. oraz 20.07.2022r. ustalajac wczesniej termin pod numerami telefonów:

Monika Starzyk (nabór V) : 74 648 04 16 email: monika.starzyk@darr.pl

 

W razie pytań DODATKOWYCH prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


13.07.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  4 edycji naboru .

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 4 naborze (złożono 19 biznesplanów)  -

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 4 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

IV NABÓR BIZNESPLANÓW

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

IV NABÓR      
Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 70/2/DB/2022 98,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 91/2/DB/2022 97,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 56/1/DB/2022 96,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 94/2/DB/2022 95 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 43/1/DB/2022 93,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 81/2/DB/2022 90,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 32/1/DB/2022 89,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 73/2/DB/2022 89,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 74/2/DB/2022 88,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 15/1/DB/2022 85,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
11 52/1/DB/2022 85 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
12 31/1/DB/2022 83 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
13 71/2/DB/2022 82 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
14 84/2/DB/2022 81,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
15 98/2/DB/2022 81 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
16 69/2/DB/2022 75 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
17 45/1/DB/2022 75 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
18 82/2/DB/2022 74 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
19 83/2/DB/2022 70 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
        Zatwierdzono 13.07.2022r.
        …………………………………….

 


Wazna informacja: w/w osoby otrzymają emilem informacje dotyczącą procesu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. (wczesniej mozna zapoznac sie zapisami Regulaminu ). Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wypłacane jest w terminie do 5 dni kalendarzowych* (pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektowym) od dnia zawarcia pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a Uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po dokonaniu  rejestracji w CIDG  działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów w dniach: 15.07.2022r., 18.07.2022r. 19.07.2022r. oraz 20.07.2022r.

Kontakt celem ustalenia  terminu: (nabór 4) 

Jowita Banaś : 607957800 email: jowita.banas@darr.pl;

Monika Ambroziak – Baranowska 607694800 email: monika.ambroziak@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl


23.05.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  3 edycji naboru .

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 3 naborze (złożono 11 biznesplanów) 

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 3 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

"LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ - III NABÓR" 

III NABÓR BIZNES PLANÓW.    
Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 28/1/DB/2022 99 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 41/1/DB/2022 95,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 25/1/DB/2022 92 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 47/1/DB/2022 84 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 22/1/DB/2022 82,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 54/1/DB/2022 81,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 39/1/DB/2022 78,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 19/1/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 21/1/DB/2022 77 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 1/1/DB/2022 75 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
11 6/1/DB/2022 74 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
        Zatwierdzono 23.05.2022

Wazna informacja: w/w osoby otrzymają emilem informacje dotyczącą procesu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. (wczesniej mozna zapoznac sie zapisami Regulaminu ). Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wypłacane jest w terminie do 5 dni kalendarzowych* (pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektowym) od dnia zawarcia pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a Uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

*W związku z brakiem środków finansowych na koncie projektowym termin wypłaty wsparcia finansowego ulegnie zmianie - wstępnie przewidywany termin wypłaty wsparcia planowany jest po 20 czerwca 2022r.po otrzymaniu transzy środków finansowych z Dolnoślaskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  (w razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem  607 755 900)

Po otrzymaniu pisma informujacego o otrzymaniu wsparcia frinansowego w celu omówienia dalszych działań i zaplanowania terminu podpisania umowy proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację projektu w tym obszarze  – Panem Dominikiem Militowskim (tel. 607 493 800, e-mail dominik.militowski@darr.pl).


 

23.05.2022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  2 edycji naboru -

Szanowni Państwo zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 2 naborze (złożono 7 biznesplanów) 

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 2 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z "Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

"LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ - II NABÓR" 

II Nabór BIZNES PLANÓW.    
Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 57/1/DB/2022 94 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 38/1/DB/2022 90 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 48/1/DB/2022 89,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 18/1/DB/2022 86,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 29/1/DB/2022 86 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 55/1/DB/2022 84,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 46/1/DB/2022 78 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
         
        Zatwierdzono 23.05.2022

Wazna informacja:w/w osoby otrzymają emilem informacje dotyczącą procesu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. (wczesniej mozna zapoznac sie zapisami Regulaminu ).

Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wypłacane jest w terminie do 5 dni kalendarzowych (pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektowym*) od dnia zawarcia pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a Uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

*W związku z brakiem środków finansowych na koncie projektowym termin wypłaty wsparcia finansowego ulegnie zmianie - wstępnie przewidywany termin wypłaty wsparcia planowany jest po 20 czerwca 2022r.po otrzymaniu transzy środków finansowych z DWUP.  (w razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem  607 755 900)

Po otrzyamniu pisma informujacego o otrzymaniu wsparcia frinansowego w celu omówienia dalszych działań i zaplanowania terminu podpisania umowy proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację projektu w tym obszarze  – Panem Dominikiem Militowskim (tel. 607 493 800, e-mail dominik.militowski@darr.pl).


 

29.042022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  1 edycji naboru -

Szanowni Państwo zakończono ocene biznespalnów złozonych w 1 naborze (złozono 14 biznesplanów) 

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złozonych w 1 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Infromujemy ,ze wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biiznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogolem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu rwsparcia finansowego

Kazdy z Panstwa otrzyma informacje pisemna zawierajacą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe. zgodnie z "Regulaminem przyznawania  śrdoków finansowych na załozenie własnej działalnosci gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl

"LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ - I NABÓR" 

 

Lp. Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu Liczba uzyskanych punktów  z oceny merytorycznej biznesplanów Ocena pozytywna/ negatywna Uwagi
1 11/1/DB/2022 97 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2 64/1/DB/2022 94,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3 5/1/DB/2022 94 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
4 7/1/DB/2022 94 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
5 23/1/DB/2022 92 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
6 4/1/DB/2022 91 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7 33/1/DB/2022 89 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8 27/1/DB/2022 86,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9 3/1/DB/2022 82 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
10 58/1/DB/2022 81,5 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
11 12/1/DB/2022 81 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
12 13/1/DB/2022 81 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
13 14/1/DB/2022 80 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
14 2/1/DB/2022 77 pozytywna przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}