Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

05.12.2022 r _wyniki VI edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  6 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki 6 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800, 746480414  lub dobrybiznes@darr.pl

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
WYNIKI  VI NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  (nabór od 16.11.2022 do 18.11.2022r.) _

Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6.

                                                                                                05.12.2022 r.

 

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

197/6/DB/2022

85

2

194/6/DB/2022

70

3

196/6/DB/2022

60

4

198/6/DB/2022

60

5

195/6/DB/2022

46

 

 

Zatwierdzam:

05.12.2022r.  Szczawno Zdrój

Koordynator Projektu

 

 


23.11.2022 r._ Nabór nr 6_WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 23.11.2022 r. zakończyła sie 6 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 6 formularzy zgłoszeniowych - lista kandydatów do Projektu znajduje się poniżej.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

Osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną, zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  będzie przekazywany i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 29.11.2022r.

WAZNE: bardzo prosimy  osoby, które nie dostarczyły dokumentów potwierdzających status  o pozyskanie zaświadczeń z ZUS  i przesłanie scanów pocztą elektroniczną na adres dobrybiznes@darr.pl  podając w temacie "6N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poprzez emil: dobrybiznes@darr.pl

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

23.11.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Ocena

1.

193/6/DB/2022

Odrzucony formalnie

2.

194/6/DB/2022

pozytywna

3.

195/6/DB/2022

pozytywna

4.

196/6/DB/2022

pozytywna

5.

197/6/DB/2022

pozytywna

6.

198/6/DB/2022

pozytywna

 

Zatwierdzam:

23.11.2022r.  Szczawno Zdrój

 

Mariola Stanisławczyk

………………………………

Koordynator Projektu

 


28.09.2022 r _wyniki V edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  5 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki 5 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
WYNIKI  V NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  (nabór od 18.08.2022 do 08.09.2022r.) _

Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

177/5/DB/2022

95

2

183/5/DB/2022

92

3

178/5/DB/2022

90

4

179/5/DB/2022

90

5

172/5/DB/2022

88

6

180/5/DB/2022

88

7

185/5/DB/2022

88

8

174/5/DB/2022

87

9

181/5/DB/2022

87

10

170/5/DB/2022

86

11

176/5/DB/2022

85

12

175/5/DB/2022

84

13

190/5/DB/2022

83

14

182/5/DB/2022

80

15

187/5/DB/2022

80

16

171/5/DB/2022

78

17

173/5/DB/2022

78

18

191/5/DB/2022

78

19

186/5/DB/2022

77

20

192/5/DB/2022

73

    21 188/5/DB/2022 62

 

 

Zatwierdzam:

28.09.2022r.  Szczawno Zdrój

 

………………………………………………………………

Koordynator Projektu


 

 

 

21.09.2022 r._Nabór nr 5_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2022 r. zakończyła sie 5 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 23 formularze zgłoszeniowe - lista kandydatów do Projektu znajduje się poniżej.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

Wszystkie osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną, zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  będzie przekazywany i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 26.09.2022r.

WAZNE: bardzo prosimy  osoby , ktore nie dostarczyły  dokumnetów potw.status  o pozyskanie zaświadczeń z ZUS  i przesyłanie scanów emilem na bieżąco  na adresdobrybiznes@darr.pl     podając w temacie "5N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

21.09.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Ocena

1.

170/5/DB/2022

pozytywna

2.

171/5/DB/2022

pozytywna

3.

172/5/DB/2022

pozytywna

4.

173/5/DB/2022

pozytywna

5.

174/5/DB/2022

pozytywna

6.

175/5/DB/2022

pozytywna

7.

176/5/DB/2022

pozytywna

8.

177/5/DB/2022

pozytywna

9.

178/5/DB/2022

pozytywna

10.

179/5/DB/2022

pozytywna

11.

180/5/DB/2022

pozytywna

12.

181/5/DB/2022

pozytywna

13.

182/5/DB/2022

pozytywna

14.

183/5/DB/2022

pozytywna

15.

184/5/DB/2022

pozytywna

16.

185/5/DB/2022

pozytywna

17.

186/5/DB/2022

pozytywna

18.

187/5/DB/2022

pozytywna

19.

188/5/DB/2022

pozytywna

20.

189/5/DB/2022

pozytywna

21.

190/5/DB/2022

pozytywna

22.

191/5/DB/2022

pozytywna

23.

192/5/DB/2022

pozytywna

 

Zatwierdzam:

21.09.2022r.  Szczawno Zdrój

 

Mariola Stanisławczyk

………………………………

Koordynator Projektu

 


 

 

 


15.07.2022 r._Nabór nr 4_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 11.07.2022 r. zakończyła sie 4 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 39 formularzy zgłoszeniowych - lista kandydatów do Projektu znajduje się poniżej.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

Wszystkie osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną, zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  będzie przekazywany i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 22 lipca 2022 r.

WAZNE: bardzo prosimy  osoby , ktore nie dostarczyły  dokumnetów potw.status  o pozyskanie zaświadczeń z ZUS  i przesyłanie scanów emilem na bieżąco  na adresdobrybiznes@darr.pl     podając w temacie "4N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

4 nabor _ termin składania formularzy  13.06.2022-11.07.2022

ogłoszenie  z dn. 15.07.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Ocena

1.

129/4/DB/2022

pozytywna

2.

130/4/DB/2022

pozytywna

3.

131/4/DB/2022

pozytywna

4.

132/4/DB/2022

pozytywna

5.

133/4/DB/2022

pozytywna

6.

134/4/DB/2022

pozytywna

7.

135/4/DB/2022

pozytywna

8.

136/4/DB/2022

pozytywna

9.

137/4/DB/2022

pozytywna

10.

138/4/DB/2022

pozytywna

11.

139/4/DB/2022

pozytywna

12.

140/4/DB/2022

pozytywna

13.

141/4/DB/2022

pozytywna

14.

142/4/DB/2022

pozytywna

15.

143/4/DB/2022

pozytywna

16.

144/4/DB/2022

pozytywna

17.

145/4/DB/2022

pozytywna

18.

146/4/DB/2022

pozytywna

19.

147/4/DB/2022

pozytywna

20.

148/4/DB/2022

pozytywna

21.

149/4/DB/2022

pozytywna

22.

150/4/DB/2022

pozytywna

23.

151/4/DB/2022

pozytywna

24.

152/4/DB/2022

pozytywna

25.

153/4/DB/2022

pozytywna

26.

154/4/DB/2022

pozytywna

27.

155/4/DB/2022

pozytywna

28.

156/4/DB/2022

pozytywna

29.

157/4/DB/2022

pozytywna

30.

158/4/DB/2022

pozytywna

31.

159/4/DB/2022

pozytywna

32.

160/4/DB/2022

pozytywna

33.

161/4/DB/2022

pozytywna

34.

162/4/DB/2022

pozytywna

35.

163/4/DB/2022

pozytywna

36.

164/4/DB/2022

pozytywna

37.

165/4/DB/2022

pozytywna

38.

166/4/DB/2022

pozytywna

39.

168/4/DB/2022

pozytywna

Zatwierdzam:

15.07.2022r.  Szczawno Zdrój

Mariola Stanisłławczyk

Koordynator Projektu

GRATULUJEMY!!!!!!!

 


 

27.05.2022 r.

Szanowni Państwo

w dniu 20.05.2022 r. zakończyła sie trzecia edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.
W ramach naboru złożono 26 formularzy zgłoszeniowych - lista kandydatów do Projektu znajduje się poniżej.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

Wszystkie osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną, zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  będzie przekazywany i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 02 czerwca 2022 r.

WAZNE: bardzo prosimy o pozyskanie zaświadczeń z ZUS  i przesyłanie scanów emilem na bieżąco  na adres

dobrybiznes@darr.pl         podając w temacie "3N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

                                                                                                27.05.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Ocena

1.

101/3/DB/2022

pozytywna

2.

102/3/DB/2022

pozytywna

3.

103/3/DB/2022

pozytywna

4.

104/3/DB/2022

pozytywna

5.

105/3/DB/2022

pozytywna

6.

106/3/DB/2022

pozytywna

7.

108/3/DB/2022

pozytywna

8.

109/3/DB/2022

pozytywna

9.

110/3/DB/2022

pozytywna

10.

112/3/DB/2022

pozytywna

11.

113/3/DB/2022

pozytywna

12.

114/3/DB/2022

pozytywna

13.

115/3/DB/2022

pozytywna

14.

116/3/DB/2022

negatywna

15.

117/3/DB/2022

pozytywna

16.

118/3/DB/2022

pozytywna

17.

119/3/DB/2022

pozytywna

18.

120/3/DB/2022

pozytywna

19.

121/3/DB/2022

pozytywna

20.

122/3/DB/2022

pozytywna

21.

123/3/DB/2022

pozytywna

22.

124/3/DB/2022

pozytywna

23.

125/3/DB/2022

pozytywna

24.

126/3/DB/2022

pozytywna

25.

127/3/DB/2022

pozytywna

26.

128/3/DB/2022

pozytywna

 

 


09.06.2022 r _wyniki III edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  3 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyniki 3 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
WYNIKI  III NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  (nabór od 20.04.2022 do 20.05.2022r.) _

Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6.

lp. Indywidualny Numer Identyfikacyjny liczba uzyskanych punktów
1 103/3/DB/2022 100
2 126/3/DB/2022 100
3 104/3/DB/2022 95
4 113/3/DB/2022 95
5 117/3/DB/2022 95
6 112/3/DB/2022 90
7 118/3/DB/2022 90
8 119/3/DB/2022 90
9 109/3/DB/2022 88
10 128/3/DB/2022 85
11 106/3/DB/2022 84
12 108/3/DB/2022 83
13 114/3/DB/2022 80
14 120/3/DB/2022 80
15 122/3/DB/2022 80
16 124/3/DB/2022 80
17 125/3/DB/2022 80
18 110/3/DB/2022 78
19 105/3/DB/2022 75
20 123/3/DB/2022 75
21 127/3/DB/2022 75
22 115/3/DB/2022 71
23 121/3/DB/2022 70
24 101/3/DB/2022 65
25 102/3/DB/2022 60
     
  zatwierdziłł dn 09.06.2022 r   
  Mariola Stanisławczyk  

 

21.04.2022 r _wyniki II edycji naboru - 2 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI REKRUTACJI  zamieszczono wyniki 2 edycji naboru -  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Wg numeru identyfikacyjnego kandydata

Indywidualny Numer Identyfikacyjny Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6 „
74/2/DB/2022 100
79/2/DB/2022 100
70/2/DB/2022 97
69/2/DB/2022 90
72/2/DB/2022 90
78/2/DB/2022 90
87/2/DB/2022 90
100/2/DB/2022 90
76/2/DB/2022 88
80/2/DB/2022 88
84/2/DB/2022 88
73/2/DB/2022 85
75/2/DB/2022 85
98/2/DB/2022 85
68/2/DB/2022 83
89/2/DB/2022 83
92/2/DB/2022 83
77/2/DB/2022 81
91/2/DB/2022 81
96/2/DB/2022 80
71/2/DB/2022 76
81/2/DB/2022 75
83/2/DB/2022 75
86/2/DB/2022 75
90/2/DB/2022 71
94/2/DB/2022 71
88/2/DB/2022 70
97/2/DB/2022 70
93/2/DB/2022 68
99/2/DB/2022 68
82/2/DB/2022 65

 


 


07.04.2022 r

Szanowni Państwo

w dniu 05.04.2022 r zakończyła sie druga edycja naboru fromularzy zgłoszeniowych. W ramach naboru złozono 34 fromularze zgłoszeniowe. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę! Równocześnie infomujemy, że wszystkie osoby, które złozyły Formularze Zgłoszeniowe  w ramach drugiej edycji naboru w okresie  do dnia 05.04.2022 r otrzymaly pozytywną ocenę formalna i merytoryczną  i zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu reakrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  bedzie przekazywany i uzgadniany bezposrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 21 kwietnia 2022 r.

WAZNE: bardzo prosimy o pozyskanie zaświadczeń z ZUS   i przesyłanie scanów emilem na bieżąco  na adres

dobrybiznes@darr.pl         podając w temacie "2N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

 


05.03.2022_aktualizacja  HARMONOGRAMU REKRUTACJI _ 1 EDYCJA NABORU

SZANOWNI PAŃSTWO, W ZWIAZKU Z ZAKOŃCZENIEM 1 EDYCJI NABORU  PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
  2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r.

  1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 07.03.2022 r.
  2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 10.03.2022 r.
  3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu do dnia 15.03.2022r. 

Wyłonienie Uczestników Projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 16.03.2022 r.

6. Podpisywanie umów z Uczestnikami, weryfikacja  zaswiadczeń i oswiadczeń - w okresie do dnia 20.marca 2022 r.

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 21.03.2022 (przesuniecie z  16 marca) do   21.04..2022 planowana liczba grup  - 3 ; forma zdalna lub stacjonarna (w trakcie ustaleń)

 

 

27.07.2022 r _wyniki IV edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  4 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyniki 4 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu
Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6

                                                                                                27.07.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

160/4/DB/2022

93

2

148/4/DB/2022

93

3

135/4/DB/2022

90

4

136/4/DB/2022

90

5

130/4/DB/2022

85

6

131/4/DB/2022

85

7

144/4/DB/2022

85

8

150/4/DB/2022

85

9

163/4/DB/2022

85

10

164/4/DB/2022

85

11

165/4/DB/2022

85

12

158/4/DB/2022

81

13

141/4/DB/2022

80

14

145/4/DB/2022

80

15

147/4/DB/2022

80

16

149/4/DB/2022

80

17

156/4/DB/2022

80

18

157/4/DB/2022

80

19

166/4/DB/2022

80

20

139/4/DB/2022

79

21

138/4/DB/2022

78

22

137/4/DB/2022

76

23

168/4/DB/2022

76

24

129/4/DB/2022

75

25

143/4/DB/2022

75

26

151/4/DB/2022

73

27

142/4/DB/2022

72

28

133/4/DB/2022

70

29

134/4/DB/2022

70

30

159/4/DB/2022

70

31

152/4/DB/2022

68

32

161/4/DB/2022

68

33

162/4/DB/2022

65

34

154/4/DB/2022

61

35

140/4/DB/2022

60

36

153/4/DB/2022

60

37

132/4/DB/2022

55

38

146/4/DB/2022

53

 

 

Zatwierdzam:

27.07.2022r.  Szczawno Zdrój

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}